GOLF

O původu golfu panuje několik teorií. Jedna vychází z holandského „kolf“ (hůl), druhá ze skotského „goulf“, třetí z počátečních hlásek slov Gentlemena Only, Ladies Forbidden, neboli „Jen pro pány, dámám vstup zakázán“. V každém případě sahají  prvky této hry do dávné minulosti a dnes jej máme spjati se skotským St. Andrews.

Hra to byla vždy oblíbená a někdy natolik, že byla zakazována. V patnáctém století se Skotové připravovali na obranu proti anglické invazi. Díky golfovému nadšení obyvatelé zanedbávali vojenský trénink, zejména lukostřelbu. Skotský parlament v čele s králem James II proto oba sporty v roce 1457 zakázal. Zákaz byl znovu obnoven v roce 1470 a 1491, přestože lidé ho dost ignorovali.

Až v roce 1502 král James IV zákaz zrušil, protože golf sám hrál. Obliba a význam golfu v šestnáctém století rychle rostly. Král Charles I popularizoval hru v Anglii a skotská královna přinesla golf do Francie, kde studovala. První zmínka o golfu je z roku 1552 z města St. Andrews.

První golfový klub mimo Skotska vznikl nedaleko Londýna v roce 1766 v Royal Blackheath, ačkoli golf se tam podle všeho hrával již od roku 1608.

O rozšíření mezi lid se v kronikách píše o arcibiskupovi, který vydává dekret, že na hřišti v St. Andrews může hrát kdokoli z místních obyvatel. Golf byl dominantou mužů, ale pár výjimek by se našlo. Mezi prvními propagátorkami golfu byla určitě Marie Stuartovna, kterou hru naučil nejspíš otec James IV. V písemných zmínkách skotské historie se dozvíme že Marie byla kritizována, když jen pár dní po manželovi smrti hrála golf. Asi ona se zasloužila o slovo caddi ve hře GOLF. Když hrála tak na nošení holí si sebou brávala mladé vojenské kadety, anglicky cadets, které nazývala slangověji caddi.

Už v roce 1682 se odehrál malý souboj v golfu, kdy James II a George Patterson porazili dva anglické šlechtice na 5 jamkovém hřišti s názvem Leith.Na tomto hřišti se roku 1744 sešla Společnost ctihodných golfistů Edinburských a sepsaly se základní pravidla, některá z nich ještě platí dodnes. O deset let později už byl na světě nejstarší golfový klub St. Andrews.

Počátky českého golfu se datují na začátek minulého století, kdy vyhlášené lázně v západních Čechách hostily bohatou a slavnou klientelu z celého světa, která si s sebou přivezla módní výstřelek zvaný golf. Již v roce 1905 zakládá anglický král Edward VII hřiště v Mariánských Lázních a v průběhu meziválečných let se golf stal součástí lázeňského života.

Po válce došlo k zásadnímu zlomu a golf, často označován jako buržoazní sport, byl komunistickou vládou zakazován a perzekuován. Existovaly dokonce plány jak přeměnit golfová hřiště na zemědělskou půdu. Naštěstí zůstalo v České republice dostatek golfových nadšenců, kteří udržovali golf při životě a golfová hřiště v mezích možností v provozu.

Rozhodnutí c. k. místodržitelžitelství v Praze ze dne 29. září 1904 č. j. 204918 povoluje se Pánskému šermířskému klubu v Karlových Varech dle usnešení valné hromady ze dne 6. září 1904 změniti název na Mezinárodní sportovní klub v Karlových Varech. V podané žádosti uvedli, že klub mimo šerm bude propagovati golf a tenis a tom jednak pro nemocné jako doplněk lázeňské léčby a jednak i pro potěšení zdravích společníků pacientů, ale součastně i pro dospívající mládež, jako účel výchovy a zdravotní.

A tak golf díky vlivu anglického království zakořenil i v Čechách, prošel si období rozkvětu a zákazů a dočkal se rozmachu až po roce 1995.

I přestože golfu patří v Čechách 6 příčka v počtu hráčů, v Kanadě je jich více než 6 mil., což je neuvěřitelný poměr.....téměř každý pátý Kanaďan hraje golf. Je tím vyvrácena fikce, že všichni v Kanadě hrají hokej.

Při tomto poměru, přeneseném do prostředí České republiky by muselo golf hrát 2 miliony obyvatel, což by znamenalo navýšit stávajících 90 hřišť min. 15 x, na celkový počet cca 1300 hřišť. A proč ne?

Museli bychom do školních osnov zavést vedle plavání také výuku golfu a etikety.

Který že ministr školství hraje golf?

 

golf v Kanaděgolf a Česká Kanada

golf a Česká Kanada

Pohár České Kanady navazuje na dosud tři odehrané ročníky jednorázových turnajů, které měly připomínat Den Kanady a byly hrány v rámci dalších aktivit v reginu pod názvem Canada Day.

Pohár České Kanady 2013

Pohár České Kanady 2013

Turnaj C.K. TEXAS obnovuje zanedbanou a dříve běžnou komunikaci a partnerství v regionu, který byl protnut drátěnou a politickou bariérou a vytvořila se tak bariéra, zpřetrhaly vztahy, vytvářené po několik staletí.

Pohár České Kanady 2011

Pohár České Kanady 2011

Série sedmi turnajů O putovní pohár České Kanady 2011 skončila 17.prosince velmi vyrovnaným soubojem v posledním turnaji série na hřišti Eichenried Munchen a vítězstvím dvojice cvičitelů Lorenc-Baran.