golf a Česká Kanada

Golf patří k prvotním společným aktivitám Agentury Česká Kanada a GC, a to již od roku 1998. Společné vize přesahovaly rámec regionu v době, kdy jsme ještě neměli jasno zda a kdy budou úspěšně zakončeny úporné snahy a úsilí ve prospěch dokončení golfového resortu.

Již po návštěvě Otty Jelínka, bývalého ministra sportu v kanadské vládě jsme započali s připomenutím významného svátku Kanady několika sportovními aktivitami v regionu včetně v golfu v rámci Canada Day. Pohár České Kanady navazuje na dosud tři odehrané ročníky těchto turnajů.